Sinimulan ng Alberta ang Hakbang 1 ng plano upang mapagaan ang mga paghihigpit

Sinimulan ng Alberta ang Hakbang 1 ng plano upang mapagaan ang mga paghihigpit

Ang Hakbang 1 sa apat na hakbang na balangkas ng Alberta upang mapagaan ang mga paghihigpit ay isinasagawa habang nababawasan ang pwersa sa sistema ng pangkalusugan at ang mga pagpapa-ospital ay mananatiling mas mababa sa 600.

Ang may kaugnayan sa paaralan at limitadong panloob at panlabas na palakasan ng mga bata at mga aktibidad sa pagganap, isa-sa-isang panloob na personal na fitness sa isang tagasanay, at dine-in service sa mga restawran, cafe at pub ay pinapayagan ngayon sa buong lalawigan.

Ito ay isang maingat na pasulong na hakbang na nagpoprotekta sa parehong buhay at kabuhayan at naging posible lamang dahil sa pagsusumikap at pagsasakripisyo ng mga Albertans. Sama-sama tayong magsisimulang magbukas ng landas na pasulong para sa ating mga kababayan, ating ekonomiya, at ating sistema ng pangangalaga sa pangkalusugan. Ang kurba ay binaluktot natin at kailangan patuloy na baluktokin ito sa mga susunod na linggo. ”
Jason Kenney, Premier

“Tayo ay nag-usad, ngunit mahaba pa rin ang ating haharapin na pagsubok. Ginawa ng ating mga nagkakaloob ng kalusugan ang kanilang tungkulin upang mapanatili ang sistema sa pagpapatakbo ng kalusugan sa panahon ng pangalawang alon, at ngayon dapat gawin nating lahat ang ating bahagi upang mapanatiling ligtas ang bawat isa at magpatuloy ang pagbaba ng mga pagpapaospital.”
Tyler Shandro, Minister of Health

“Mahalagang tandaan nating lahat na may dahilan kung bakit dahandahan tayong gumagalaw upang maiangat ang mga paghihigpit – ang katotohanan na mayroon tayong higit pang pitong beses na mga kaso ng COVID-19 sa ospital at masidhing pag-aalaga kaysa noong Mayo sa nakaraang taon. Mas mahalaga kaysa dati na bawat isa ay sundin natin ang mga hakbang sa pampublikong kalusugan araw-araw. Kailangan nating gamitin ang ating sama-samang lakas upang maiwasan ang pagtaas ng mga kaso para maprotektahan natin ang isa’t isa at ang sistema ng pangangalagang pangkalusugan. ”
Dr. Deena Hinshaw, chief medical officer of health

Ang mga kinakailangan sa panloob na masking at distansya ay ipinatutupad pa rin sa buong hakbang na ito, at ang ilang antas ng paghihigpit ay mailalapat pa rin sa lahat ng mga aktibidad sa loob ng bawat hakbang.

Ang hakbang 1 na kasalukuyang may bisa: benchmark sa ospital – 600 at pagbaba ng bilang
Panloob at panlabas na isport at pagganap ng mga bata
• Ang mga paaralang K-12 at mga aktibidad na isport at pagganap ng mga bata pagkatapos ng sekundarya, ay maaari nang gumamit ng mga pasilidad sa labas ng paaralan upang suportahan ang mga gawaing pang-edukasyon na nauugnay sa kurikulum.
• Ang mga aralin, kasanayan at aktibidad sa pagkondisyon, ngunit hindi mga laro, ay maaaring maganap para sa panloob na koponan na nakabatay sa koponan/mga aktibidad at palakasan sa paaralan.
o Ang lahat ng mga kalahok ay dapat 18 taong gulang o mas bata, hindi kasama ang mga coach o tagasanay.
o Maximum na 10 indibidwal, kabilang ang lahat ng coach, tagasanay at kalahok.
o Ang mga kalahok ay dapat manatiling nakadistansya ng pisikal sa bawat isa sa lahat ng oras.

Panloob na Kaangkupan
• Pinapayagan na ngayon ang isa-sa-isa na indibidwal at isa-sa-isa na pagsasanay sa sambahayan para sa mga aktibidad na kaangkupan sa pangloob (hal., kaangkupan sa studyo ng sayaw, pagsasanay na skating sa yelo, mga aralin nang paisa-isa).
o Ang mga taong nasa isa-sa-isang sesyon ay hindi maaaring makipag-ugnay sa iba at dapat mayroong isang minimum na tatlong metro sa pagitan ng mga sesyon sa parehong pasilidad.
o Ang mga tagasanay ay dapat maging propesyonal, sertipikado at/o bayad na mga tagapagsanay na nagbibigay ng aktibong tagubilin at pagwawasto. Ang hindi actibo na pangangasiwa sa isang pisikal na aktibidad ay hindi kinikilalang pagsasanay.
o Ang mga sesyon ay dapat naka-iskedyul o sa pamamagitan ng appointment.
o Walang pinapayagan na drop-in para sa mga indibidwal o pangkat.
o Walang mga larong pang-isports, kumpetisyon, kasanayan sa koponan, paglalaro ng liga o pag-eehersisyo ng pangkat ng anumang uri ang kasalukuyang pinapayagan.
o Ang mga tagasanay ay dapat manatiling nakamaskara sa panahon ng sesyon; hindi kinakailangang nakamaskara ang mga kliyente habang nag-eehersisyo.
• Pinapayagan ang higit sa isang tagasanay at pares na kliyente sa pasilidad, studio, rink, court, pool, ibabaw ng yelo, atbp., sa kondisyon na:
o Ang bawat tagapagsanay at kliyente ay mananatiling tatlong metro ang layo mula sa lahat ng iba pang mga tagapagsanay at kliyente sa lahat ng oras, kabilang ang mga pasukan at labasan.
o Ang bawat tagapagsanay ay nakikipag-ugnay lamang sa kanilang itinalagang kliyente, at ang bawat kliyente ay nakikipag-ugnayan lamang sa kanilang itinalagang tagapagsanay.
o Hindi pinapayagan ang pakikipag-ugnayan sa pagitan ng mga kliyente o sa pagitan ng mga tagasanay.
o Walang pagiikot ng mga maramihang tagasanay, kagaya ng “circuit training”.

Mga restawran, cafe at pub
• Maaari nang buksan muli ang mga restawran, cafe at pub para sa mga serbisyong dine-in.
o Dapat kolektahin ng mga establiyemento ang impormasyon sa pakikipag-ugnay ng isang tao mula sa grupo sa kainan o Hanggang sa maximum na anim na katao sa bawat mesa ang pinapayagan; ang mga indibidwal ay dapat nagmula sa iisang sambahayan o sa dalawang malapit na kontak para sa mga taong nakatira nang nag-iisa.
o Nagtatapos ang serbisyo sa alak sa 10:00
o Kailangang magsara ang kainan nang personal ng 11:00
o Hindi pinapayagan ang aliwan (hal., walang mga VLT, pool table, live na musika).

Ang desisyon para sa Step 2 ay gagawin kung, sa Peb. 28, mayroong 450 o mas kaunting naospital at ang bilang ay patuloy na bumababa. Gagamitin ang parehong panahon ng muling pagsusuri para sa lahat ng kasunod na mga hakbang.

Ang mga sukatan batay sa mga kaso at paglago, kabilang ang mga variant ng COVID-19, ay sinusubaybayan at gagamitin din upang gabayan ang anumang mga desisyon kung kinakailangang itigil sandali ang mga karagdagang hakbang o maaaring taasan ang mga paghihigpit.

Ang gobyerno ng Alberta ay tumutugon sa COVID-19 pandemya sa pamamagitan ng pagprotekta sa mga buhay at kabuhayan ng tumpak na hakbang upang mabaluktot ang kurba, mapanatili ang maliliit na negosyo at protektahan ang sistema ng pangangalaga ng kalusugan ng Alberta.

Leave a reply

Your email address will not be published.