Paghahanda para sa pamamahagi ng bakuna ng COVID-19 sa Alberta

Paghahanda para sa pamamahagi ng bakuna ng COVID-19 sa Alberta

Handa ang gobyerno ng Alberta na tumanggap at ipamahagi ang bakuna sa COVID-19 at hanggang 435,000 na Albertans ang maaalok ng bakuna sa unang isang-kapat ng 2021.

Ang pagpaplano at paghahanda ay sapat na isinulong. Nasa pangunahing posisyon ang Alberta upang magpatupad ng isang yugtong programa ng immunisasyon sa sandaling ang mga bakuna ay maaring magagamit.
Para masuportahan ang nagpapatuloy na gawaing ito, ang pamahalaan ng Alberta ay humirang ng isang bagong COVID-19 Vaccine Task Force. Pinamumunuan ng Deputy Minister of Municipal Affairs, ang retiradong Lt.-Gen. Paul Wynnyk, ang COVID-19 Vaccine Task Force ay bubuo sa mga hakbang na nagawa na ng Alberta Health at Alberta Health Services upang maghanda para sa paghahatid ng bakuna.

“Handa na ang Alberta na maglabas ng bakuna na makakapag ligtas ng buhay mula sa Unang Araw. Mayroon kaming binuong mahusay na plano, na nagsisimula sa pagbabakuna sa pinaka mahina. Ang aming mga pagsisikap ay pamumunuan ng dating kumander ng Canadian Army, na may input mula sa mga nangungunang eksperto sa pampublikong kalusugan.”
Jason Kenney, Premier

Babantayan ng task force ang pagpapatupad ng programa sa paghahatid ng pagbabakuna sa lalawigan upang matiyak ang etikal, napapanahon at mabisang pamamahagi ng mga bakuna sa buong Alberta.

“Kami ay nagpatupad ng malakas, napiling mga kinakailangang hakbang upang ihinto ang pagkalat ng COVID-19, habang pinaplano ang pagkakaroon ng isang ligtas at mabisang bakuna sa sandaling handa na ito. Ang bagong task force na ito ay magpapatuloy mula sa malawak na gawain ng mga opisyal sa kalusugan upang matiyak na ang mga Albertans ay mabakunahan nang mabilis hangga’t maaari, sa sandaling may magagamit na bakuna.”
Tyler Shandro, Minister of Health

Sa kasalukuyan, walang bakuna sa COVID-19 na naaprubahan ng Health Canada. Kapag naaprubahan, inaasahan ng Alberta na makatanggap ng sapat na dosis ng mga bakunang Pfizer at Moderna para sa unang pagkakataon ng pagpabakuna hanggang sa 435,000 Albertans na pinakapeligro, magmula ng Enero hanggang Marso 2021.

“Gagawin namin ang lahat upang matiyak na sa sandaling ang bakuna ay magagamit sa Alberta, ibabahagi ito nang mas mabilis at mahusay hangga’t maaari. Kami ay magtatalaga ng isang koponan ng maramihang disiplina mula sa buong serbisyong pampubliko, na magtuon ng pansin sa eksklusibong isyung ito.”
Paul Wynnyk, chair, COVID-19 Vaccine Task Force

Ang imunisasyon ay gagawin na sunod-sunod, magsisimula sa Phase 1 sa unang bahagi ng Enero, sa sandaling matanggap ang mga bakuna. Ang mga mabakunahan sa Phase 1 ay mga may kasamang pangmatagalang pangangalaga at itinalagang sumusuporta sa pangkabuhayan ng mga residente at kawani sa mga pasilidad na iyon, mga on-reserve First Nations indibidwal na higit saedad na 65, mga nakatatanda na may edad na 75 pataas, at mga manggagawa sa pangangalaga ng kalusugan na pinaka-kailangan upang matiyak ang kapasidad ng mga manggagawa at kung sino ang malamang na makahawa ng COVID-19 sa mga may pinakamalaking panganib.

Inaasahang magsisimula ang Phase 2 sa Abril 2021 at muling ibibigay sa mga prioridad na populasyon. Ang Phase 3 ay kasangkot sa paglunsad ng mga pagbabakuna sa pangkalahatang populasyon ng Alberta, inaasahang magsimula sa taglagas ng 2021.

Sa mga unang yugto ng pandemiya, ang Provincial Operations Center, sa ilalim ng pamumuno ni Wynnyk, ay bahagi ng isang matagumpay na pakikipagsosyo sa Alberta Health Services upang makakuha at ipamahagi ang mga mask, gown, guwantes at mga kalasag sa mukha sa gitna ng pandaigdigang pagmamadali para sa mga pansariling kagamitan sa pangangalaga ( PPE).

Ang mga kasapi ng COVID-19 Vaccine Task Force ay isasama ang cross-government experto sa pagpapatakbo at logistics, ugnayan ng federal-provincial, kalusugan at mga klinikal na domain, pampublikong kalusugan at pagbabakuna, impormasyon sa etika at teknolohiya at data.

Mabilisang Impormasyon
• Ang Alberta ay malapit na nagtutulungan kasama ang pamahalaang pederal at iba pang mga lalawigan at teritoryo upang makakuha ng mga bakuna sa COVID-19 mula nang magsimula ang pandemiya.
• Sa kasalukuyan walang bakuna sa COVID-19 na naaprubahan ng Health Canada.
• Sa oras na ito, ang Alberta ay nakapaglaan ng dalawang dosis ng bakuna, na inaasahang magsisimulang makarating nang maaga sa 2021 kung maaprubahan ng Health Canada.
• Inaasahan ng Alberta na makatanggap ng dosis ng isang bakuna sa Pfizer simula sa unang bahagi ng 2021, na susundan ng dosis ng bakunang Moderna.
• Ang mga eksaktong bilang at timeline ay tinutukoy pa rin.
• Ang dalawang bakuna ay inaasahang darating dala ng maraming mga kargamento sa unang isang-kapat ng 2021.
• Ang mga karagdagang kargamento ng bakuna ay inaasahan sa 2021 habang tumataas ang produksyon sa buong mundo.

Leave a reply

Your email address will not be published.