Ang mga mag-aaral ng K-12 ay babalik sa pag-aaral nang personal

Ang mga mag-aaral ng K-12 ay babalik sa pag-aaral nang personal

Ang lahat ng mga mag-aaral ay babalik sa pag-aaral nang personal, tulad ng nakaplano, sa Enero 11. Ang mga ipinaguutos na hakbang sa kalusugan ay mananatiling may bisa sa buong lalawigan malamang hanggang Enero 21.

Ang desisyon na bumalik sa pag-aaral sa loob ng klase ay batay sa pinakabagong katibayan na nagpapakita na bago ang taglamig, ang mga bagong rate ng kaso sa mga paaralan ay talampas at pagkatapos ay bumaba noong Disyembre, sa sandaling ang mga paghihigpit sa mga pagtitipon sa lipunan at mga aktibidad sa grupo ay nasa lugar.

“Nais kong kilalanin ang pagsisikap ng mga kawani ng paaralan, guro at magulang na sundin ang mga hakbang sa kalusugan at tulungan kaming panatilihing ligtas ang mga silid aralan para sa mga mag-aaral ng Alberta. Nagtitiwala akong magpapatuloy ang pagsisikap na ito at makikita natin ang isang matagumpay na pagbabalik sa personal na pag-aaral na mapapakinabangan ng lahat ng mga mag-aaral.”
Jason Kenney, Premier

“Ang mga paaralan ay may kritikal na papel sa pagsuporta sa pagkatuto ng mga mag-aaral pati na rin ang kanilang kalusugan sa emosyonal at pangkalahatang kagalingan. Noong Setyembre, ang karamihan sa mga magulang ay pumili ng personal na pagaaral para sa kanilang mga anak sa panahon ng pandemya at ang mga paaralan ay masigasig na sumusunod sa malawak na mga hakbang na inilagay para sa kalusugan. Ang pagbabalik sa paaralan ay magbibigay sa ating mga mag-aaral ng pamilyar na pang-araw-araw na gawain sa pag-aaral sa klase at ibabalik ang pakiramdam ng pagiging normal para sa mga mag-aaral at pamilya sa gitna ng mga hindi pangkaraniwang panahong ito.”
Adriana LaGrange, Minister of Education

Ang lahat ng mga mag-aaral ay babalik sa pag-aaral nang personal, tulad ng nakaplano, sa Enero 11. Ang mga ipinaguutos na hakbang sa kalusugan ay mananatiling may bisa sa buong lalawigan malamang hanggang Enero 21.

Ang desisyon na bumalik sa pag-aaral sa loob ng klase ay batay sa pinakabagong katibayan na nagpapakita na bago ang taglamig, ang mga bagong rate ng kaso sa mga paaralan ay talampas at pagkatapos ay bumaba noong Disyembre, sa sandaling ang mga paghihigpit sa mga pagtitipon sa lipunan at mga aktibidad sa grupo ay nasa lugar.

“Nais kong kilalanin ang pagsisikap ng mga kawani ng paaralan, guro at magulang na sundin ang mga hakbang sa kalusugan at tulungan kaming panatilihing ligtas ang mga silid aralan para sa mga mag-aaral ng Alberta. Nagtitiwala akong magpapatuloy ang pagsisikap na ito at makikita natin ang isang matagumpay na pagbabalik sa personal na pag-aaral na mapapakinabangan ng lahat ng mga mag-aaral.”
Jason Kenney, Premier

“Ang mga paaralan ay may kritikal na papel sa pagsuporta sa pagkatuto ng mga mag-aaral pati na rin ang kanilang kalusugan sa emosyonal at pangkalahatang kagalingan. Noong Setyembre, ang karamihan sa mga magulang ay pumili ng personal na pagaaral para sa kanilang mga anak sa panahon ng pandemya at ang mga paaralan ay masigasig na sumusunod sa malawak na mga hakbang na inilagay para sa kalusugan. Ang pagbabalik sa paaralan ay magbibigay sa ating mga mag-aaral ng pamilyar na pang-araw-araw na gawain sa pag-aaral sa klase at ibabalik ang pakiramdam ng pagiging normal para sa mga mag-aaral at pamilya sa gitna ng mga hindi pangkaraniwang panahong ito.”
Adriana LaGrange, Minister of Education

Habang ang mga mag-aaral ay bumalik sa personal na pag-aaral, lahat ng mga Albertans, negosyo, organisasyon at tagapaglaan ng serbisyo ay dapat patuloy na sundin ang existing health measures kahit hanggang Enero 21. Ang aktibong pagsusuri ng pinakabagong data ng kalusugan sa publiko ay isinasagawa at gagamitin upang suriin muli ang kasalukuyang antas ng mga paghihigpit sa mga darating na linggo.

Ang mga negosyo, organisasyon at tagapaglaan ng serbisyo ay bibigyan ng hindi bababa sa isang linggong abiso bago ang mga pagbabago sa kasalukuyang mga hakbang sa kalusugan na maaaring makaapekto sa kanila. Ang gobyerno ay magpapatuloy na kumukunsulta sa mga apektadong industriya.

“Ang mga hakbang sa kalusugan na inilagay noong Disyembre ay nakatulong upang mabawasan ang bilang ng mga aktibong kaso, ngunit hindi ito sapat. Ang mga bilang ng kaso, pagpapaospital at pagsubok sa mga bilis ng pagiging positibo ay nananatiling mataas. Maingat naming susuriin ang data sa mga darating na linggo upang matukoy kung anong mga pagpipilian ang dapat nating ibalik sa mga Albertans ang higit na kakayahang umangkop sa kanilang buhay, at bigyan ng pagkakataon ang mga negosyo na magbukas muli. Ngunit ang pinakamalubhang bagay na magagawa natin ay ang madagdagan ang mga pagkakataon ng isa pang paggulong, na magbabanta muli sa ating sistema ng pangangalaga ng kalusugan at mangangailangan ng higit na paghihigpit. Dapat tayong maging maingat at sadya, at iwasan ang pagpatuloy na pagtaas at pagbaba sa kawalan ng katiyakan na lilikha ng isang bagong paggulong.”
Jason Kenney, Premier

“Ang ating gobyerno ay magpapatuloy na makikipag-ugnayan sa mga negosyo upang magbigay ng mga kinakailangang suporta sa panahon ng pandemikong ito. Sa ngayon, higit sa 35,000 maliliit na negosyo ay nagamit ang higit sa $ 232 milyonng pondo sa pamamagitan ng ating muling paglulunsad at hinihikayat ko ang sinumang karapat-dapat na mga employer na mag-aplay ngayon. “
Doug Schweitzer, Minister of Jobs, Economy and Innovation

“Hindi kami maaaring umatras ng maaga at ipagsapalaran na mawala ang mga nakamit natin mula noong naipatupad ang mga paghihigpit noong Disyembre. Hinihiling namin sa lahat na manatiling bahagi ng solusyon at patuloy na sundin ang mga hakbang sa kalusugan ng publiko hanggang sa makita natin ang mga numero na bumaba sa puntong maaari nating simulang
buksan muli ang lalawigan.”
Tyler Shandro, Minister of Health

“Ang mga ipinag-uutos na hakbang na ito ay nasa lugar upang mapabagal ang pagkalat ng COVID-19 at wala pa tayo sa posisyon na alisin o bawasan ang mga ito. Ang pagpapanatili sa mga hakbang na nakalagay ay nangangahulugang hinihiling natin muli sa mga Albertans na magsakripisyo – ngunit kinakailangan ang mga ito upang protektahan ang ating lalawigan. May kapangyarihan tayong lahat na gumawa ng mga indibidwal na pagpipilian upang sundin ang mga alituntunin sa kalusugan at makatulong na protektahan ang ating mga mahal sa buhay, kasamahan at kapitbahay. Hinihiling namin sa inyo na patuloy na gawin ang mga mabubuting pagpipilian.”
Dr. Deena Hinshaw, chief medical officer of health

Ang gobyerno ng Alberta ay tumutugon sa COVID-19 pandemya sa pamamagitan ng pagprotekta sa mga buhay at kabuhayan na may tumpak na mga hakbang upang mabaluktot ang kurba, mapanatili ang maliliit na negosyo at protektahan ang sistema ng pangangalaga ng kalusugan ng Alberta.

Leave a reply

Your email address will not be published.