Supportmanship: Service Quality is Costly

Supportmanship: Service Quality is Costly

There’s no winner if there’s no loser. There’s no King if there’s no Kingdom; no teacher if there’s no student; there’s no darkness if there’s no light; a child needs a mother; there’s no morality if there’s no relationship. Everything can be interrelated and compared. Though, there are mental conditions that should be avoided but we can’t.

Warning signs
A sign can be understood by giving the knowledge of something distinct from itself. A sign is not the destination; but rather, the means to an end.

A woman’s happiness happens when she gets the guy who meets her standard. Her fulfillment can be measured by giving birth to a baby—procreation, which surely gives her the knowledge about the different levels of responsibility. Preparing her for parenting and protecting her home from wrecking. Some have to expect the unexpected and accept the unacceptable for the reason that one’s triumph may be another’s despair. Supportmanship (my own vocabulary) should be the cornerstone of harmony at home.

A politician’s victory can be measured not by the number of votes he bags during the election day; but by the faithful services  he rendered to his constituents. Moreover, his main source of power comes from the indefatigable support of the community. A politician wins when he gains supportmanship; but has to concede after the defeat. That is what we called Sportsmanship!

Winning and Losing are both signs: The first is the green light in order to proceed with a faithful services he has promised; the second is the yield sign to slowly proceed next to the one who has the right of way. He who uses the main street is the winner.

After the election time, elected officials have to be supported. Unless otherwise if the laws and ordinances  they’re implementing are unreasonable and not favouring to the welfare of the society.

The Impact
Obviously, the one being brought into the pedestal would be enjoying the pride of winning and the otherwise would be frowning.

An Appeal
But still, support must be reigning to create a better and healthy political atmosphere-sportsmanship and supportmanship must be exercised and trending together in order to enhance the quality of services. Serve voluntarily and meritoriously. Never sell your quality and faithful services.  They are costly!

Sitwasyon: Ang Aking Reaksyon

Sa ano mang kalagayan sa buhay o sitwasyon:
Walang hindi nagkakamali sa mata ng kapwa tao. Wala ring hindi nagkakamaling tao. Kung may pagkakamamali man; nawa’y angkop ang parusang ipataw. O dili kaya naman, personal na kausapin upang linawin ang naging kasalanan. Hindi yaong, ang nagkamali ay pinag-uusapan at hinuhusguhan ng talikuran.

Sa anumang kalagayan sa buhay o sitwasyon:
Totoo naman talaga, yong iba, walang ginawang masama o mali. Ang tanong: Ano naman ang ginawang maganda o wasto? May ginawa o nagawa ba? Naging lider ba? Eh di ba’t ang lider ay siyang laging mali sa bandang huli? Na, sa kabila ng mga pagsisikap na gumawa ng maganda eh MALI pa rin talaga ang MAPUPUNA!

Ang pagkakamali ay halintulad sa isang patak ng maliit na mantsa sa puting tela. Yong mantsa ang nakikita sa halip na ang kabuoan ng malinis na tela.

Ito ang naging sitwasyon:
Minsan tuloy, character assassination o trial by publicity ang kinahahantungan. Kadalasan pa nga, kumakampi kaagad kahit hindi alam ang pinag-uusapan o pinagkakaguluhan. Hindi naman tayo mga aso sa loob ng bahay, na kapag may kumahol sa labas eh kasing-kahol din, kahit hindi alam ang kinakahulan, di ba? Kunsabagay, kumakahol din naman ang aso sa hindi niya nakikita at kilala.

Pagbabago ng sitwasyon:
Ang sa akin, inaasahan ko na ang isang kababayan ay gumagabay o umaagapay at hindi nagpapabaya na ang kanyang kapwa ay gumugulapay. Siya ay yumayakap, sa kabila ng mga hirap na pinagdadaanan; hindi yaong tumatadyak o yumuyurak! Yon ang ang maayos na kapwa-tao.

Naisip ko pa: Kumplikadong Sitwasyon
Simula ng mauso ang “social media”, bumilis ang komunikasyon. Subalit sa halip na unawaan ang dulot, ano ang ating napulot?

Makalumang Sitwasyon:
Noon, sabik tayo sa bawat-isa! Bakit? Kase, bihirang magkita-kita o mahirap magkita-kita. Lalo na kapag ang kaibigan, kamag-anakan, at kababayan mo ay nag-abroad na!

Makabagong Sitwasyon:
Ngayon, suyang-suya ka na, dahil sa ayaw mo at sa gusto, kung may Facebook account ka, bubulagain ka ng mga tao na huli mong nakita ay dekada sisenta, sitenta, otsenta, at noventa pa. Merong silang kwento. Ang masiste ka, walang kwenta!

Sitwasyon: Sa halip na kontrol mo; ikaw ang kinontrol nito.
Ikaw namang si loko o loka, magsisimpatiya! Ayon, may instant kagalit ka na!

Ang aking reaksyon:
NGEK-NGEK MO!

Leave a reply

Your email address will not be published.