Radyo Sa Dyaryo:

Radyo Sa Dyaryo:
Magkatulong Sa Pamamahayag At Pag-Aliw Sa Lipunang Pilipino

Ang Pagtatagni-tagni ng mga balitang pang-masa sa saliw ng mga awiting Pinoy sa pamamagitan ng Tahanan ng OPM-Himig Pinoy-101.7 World FM. Kakambal nito ang isa sa pangunahing dyaryo sa Alberta-ang Pulso ng Lipunang Filipino sa Alberta – Alberta Filipino Journal!

Alessandra Emma Angeles – Little DJ On Training at 101.7 World FM – Himig Pinoy
DJ Jo-Ann, Bryan Aller – President of Jam For A Cause Society, and DJ Rolan Latorre.
DJ Rolan, Lemm – Genghis Rex Band’s Vocalist, Mia – DJ On Training, and Rick genghis Rex Band’s Boom Box player.
DJ Jo-Ann Aguilar; The Angeles’ Family: Alessandra Emma, Atty. Joseph and his beloved wife Atty. Katrina Pia, and Emilia Maya; DJ Rolan Latorre.
DJs Rolan Latorre and Jo-Ann Aguilar, Attorneys Joseph and Katrina Angeles and their lovely daughters, AFJ Editor Lito Mendoza Velasco
DJ Jo-Ann, Mr. and Mrs. Brian & Arlene Dahl, owners of Salu Salu Food Truck, South Common Farmers Market, A&B Kettle Popcorn, DJ Rolan.
From left: DJ Jo-Ann Aguilar, Nelson Rodriguez-Owner of Maligaya Travels and Tours and his Team: Ranz, Kat, and Janice, DJ Rolan Latorre.
DJ Jo-Ann, Monica Arango of Right in Town Realty, DJ Rolan
Leave a reply

Your email address will not be published.